முத்திரைக் கட்டணம் அதிரடி உயர்வு!

 
முத்திரை

தமிழகம் முழுவதும் முத்திரைக் கட்டணம் பல மடங்கு உயர்த்தி அரசாணை வெளியாகி உள்ளது.

முத்திரைக் கட்டணம் அதிரடி உயர்வு

அதன்படி, தத்து ஆவணங்களுக்கு ரூ.100 கட்டணம் , ரூ.1000 ஆகவும், ஒப்பந்த ஆவணங்களுக்கு ரூ.20 கட்டணம் ரூ.200 ஆகவும், ரத்து பத்திரங்களுக்கு ரூ.50 கட்டணம் ரூ.1,000 ஆகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

டூப்ளிகேட் பிரதிகளுக்கான ரூ.20 கட்டணம் ரூ.100 ஆகவும், குடும்ப உறுப்பினர் பவர் பத்திரம் போடுவதற்கு ரூ.100 கட்டணம் ரூ.1000 ஆகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.