எம்.ஜி.ஆர் திரைப்படம், தொலைக்காட்சி பயிற்சி நிறுவன தலைவராக நடிகர் ராஜேஷ் நியமனம்

 
ர

தமிழ்நாடு அரசு எம்ஜிஆர் திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி பயிற்சி நிறுவன தலைவராக நடிகர் ராஜேஷ் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.  தமிழ்நாடு அரசு இந்த உத்தரவினை பிறப்பித்துள்ளது.

ம்

இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டிருக்கும் செய்தி குறிப்பில்,   தமிழ்நாடு அரசு எம். ஜி. ஆர் திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி பயிற்சி நிறுவனம்,  திரைப்பட தயாரிப்பு, தொழில்நுட்ப கல்வி நுணுக்கங்கள் மற்றும் கலை உணர்வுகளையும் பயிற்று விக்கும் முதன்மை நிறுவனமாக விளங்கி வருகிறது.  இந்த நிறுவனத்தில் பல தரப்பட்ட திரைப்படங்கள் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் தயாரிப்பதற்கு தேவையான தொழில்நுட்பங்களையும் பிற திரைப்பட துணைப்பாடங்களையும் மாணவர்களுக்கு கற்றுத் தருவது முக்கிய இலக்காக கொண்டு செயல்படுகிறது.

அச்ச்

 தமிழ்நாடு அரசின் செய்தி மக்கள் தொடர்பு துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் இந்நிறுவனம் சென்னை தரமணியில் 15 புள்ளி 25 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் செயல்பட்டு வருகிறது.  

 இந்நிலையில் தமிழ்நாடு அரசு எம். ஜி. ஆர் திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி பயிற்சி நிறுவனத்தில் ஒரு தனி தலைவர் பணியிடம் நியமிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.  தமிழ்நாடு அரசு எம். ஜி. ஆர் திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி பயிற்சி நிறுவனத்தின் பணிகளை செம்மையாக தொடர்ந்து மேற்கொள்வதற்காக நிறுவனத்தின் தலைவராக திரைப்பட நடிகர் ராஜேஷ் நியமனம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.