10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் பாடவாரியாக தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் சதவிகிதம்..!

 
tn

 தமிழ்நாடு முழுவதும், 8,94,264 மாணவர்கள் பொதுத்தேர்வு எழுதியதில், 4,22,591 மாணவிகளும், 3,96,152 மாணவர்களும் தேர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். மாணவர்களை விட 5.95% மாணவிகள் அதிகம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். 

tn

இந்நிலையில் 10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் பாடவாரியாக தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் சதவிகிதம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கணிதத்தில் அதிகபட்சமாக 20,691 பேர் 100/100 மதிப்பெண்கள் எடுத்து அசத்தியுள்ளனர். 

பாட வாரியான தேர்ச்சி சதவிகிதம்

  1. 1. தமிழ் மற்றும் இதர மொழிப்பாடம் - 96.85%
  2. 2. ஆங்கிலம் - 99.15%
  3. 3. கணிதம் - 96.78%
  4. 4. அறிவியல் -  96.72%
  5. 5. சமூக அறிவியல் -  95.74

பாடவாரியாக 100 சதவிகிதம் மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை:

tn

  1. 1.தமிழ் - 8
  2. 2.ஆங்கிலம்  - 415
  3. 3. கணிதம்  - 20,691
  4. 4. அறிவியல் - 5,104 
  5. 5.சமூக அறிவியல் - 4,428