ரூ.14 கோடி நஷ்டத்தை சந்தித்த வி மார்ட் ரீடெயில்.. வருவாய் 93 சதவீதம் வளர்ச்சி..

 
வி மார்ட் ரீடெயில்

வி மார்ட் ரீடெயில் நிறுவனம் கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டில் ரூ.14.14 கோடியை நிகர இழப்பாக சந்தித்துள்ளது. 

வி மார்ட் ரீடெயில் நிறுவனம் அண்மையில் தனது கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டது. வி மார்ட் ரீடெயில் நிறுவனம் கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டில் ரூ.14.14 கோடியை நிகர இழப்பாக சந்தித்துள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் சிறிது குறைவாகும். 2020 செப்டம்பர் காலாண்டில் வி மார்ட் ரீடெயில் நிறுவனத்துக்கு  ரூ.18.96 கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டு இருந்தது.

வி மார்ட் ரீடெயில்

2021 செப்டம்பர் காலாண்டில் வி மார்ட் ரீடெயில் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.337.97 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 92.58 சதவீதம் அதிகமாகும். 2020 செப்டம்பர் காலாண்டில் வி மார்ட் ரீடெயில் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.175.50 கோடியாக இருந்தது. 2021 செப்டம்பர் காலாண்டில் வி மார்ட் ரீடெயில் நிறுவனத்தின் மொத்த செலவினம் ரூ.361.49 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

வி மார்ட் ரீடெயில்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, வி மார்ட் ரீடெயில் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 2.60 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.3,890.85ஆக இருந்தது.