டாடா பவர் வருவாய் 30 சதவீதம் அதிகரிப்பு.. லாபம் ரூ.1,052 கோடி..

 
டாடா பவர்

டாடா பவர் நிறுவனம் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.1,052 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

டாடா குழுமத்தை சேர்ந்த டாடா பவர் நிறுவனம் அண்மையில் தனது கடந்த டிசம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. டாடா பவர் நிறுவனம் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.1,052 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 91 சதவீதம் குறைவாகும். அந்த காலாண்டில் டாடா பவர் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.551.89 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

டாடா

2022 டிசம்பர் காலாண்டில் டாடா பவர் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் வருவாயாக ரூ.14,339 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 2021 டிசம்பர் காலாண்டில் டாடா பவர் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில்  வருவாயாக ரூ.11,015 கோடி மட்டுமே ஈட்டியிருந்தது. கடந்த டிசம்பர் காலாண்டில் டாடா பவர் நிறுவனத்தின் ஒட்டு மொத்த அளவில் வருவாய் 30 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

டாடா பவர்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, டாடா பவர் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 0.17 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.203.35ஆக இருந்தது.