விற்பனையில் தூள் கிளப்பிய டாடா, ஹூண்டாய்... ஜொலிக்க தவறிய மாருதி சுசுகி..

 
டாடா மோட்டார்ஸ்

கடந்த டிசம்பர் மாதத்தில் டாடா மோட்டார்ஸ் மற்றும் ஹூண்டாய் ஆகிய நிறுவனங்களின் வாகன விற்பனை சிறப்பாக இருந்தது. அதசமயம்  மாருதி சுசுகி இந்தியா நிறுவனத்தின் வாகன விற்பனை சரிவடைந்துள்ளது.

நாட்டின் முன்னணி வாகன தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றான டாடா மோட்டார்ஸ் கடந்த டிசம்பர் மாதத்தில் உள்நாட்டில் மொத்தம் 72,997 வாகனங்களை விற்பனை செய்துள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் மாதத்தை காட்டிலும் 10 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த மாதத்தில் டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் உள்நாட்டில் மொத்தம் 66,307 வாகனங்களை மட்டுமே விற்பனை செய்து இருந்தது.

ஹூண்டாய் கார்

பிரபல கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா நிறுவனம் கடந்த டிசம்பர் மாதத்தில் மொத்தம் 57,852 கார்களை விற்பனை செய்துள்ளது. 2021 டிசம்பர் மாதத்தில் ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா நிறுவனம் மொத்தம் 48,933 கார்களை விற்பனை செய்து இருந்தது. ஆக, கடந்த டிசம்பர் மாதத்தில் ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா நிறுவனத்தின் வாகன விற்பனை 18.2 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.

மாருதி சுசுகி கார் மாடல்கள்

நாட்டின் மிகப் பெரிய கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான மாருதி சுசுகி இந்தியா நிறுவனம் கடந்த டிசம்பர் மாதத்தில் மொத்தம் 1.39 லட்சம் வாகனங்களை விற்பனை செய்துள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் மாதத்தை காட்டிலும் 9 சதவீதம் குறைவாகும். அந்த மாதத்தில் மாருதி சுசுகி இந்தியா நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 1.53 லட்சம் வாகனங்களாக இருந்தது.