ஸ்ரீ சிமெண்ட் வருவாய் 15 சதவீதம் வளர்ச்சி.. லாபம் ரூ.277 கோடி..

 
ஸ்ரீ சிமெண்ட் நிறுவனம்

ஸ்ரீ சிமெண்ட் நிறுவனம் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.277 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

நாட்டின் முன்னணி சிமெண்ட் தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஸ்ரீ சிமெண்ட் அண்மையில் தனது கடந்த டிசம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. ஸ்ரீ சிமெண்ட் நிறுவனம் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.277 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 44 சதவீதம்  அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் ஸ்ரீ சிமெண்ட் நிறுவனம் நிகர லாபமாக ரூ.492 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

ஸ்ரீ சிமெண்ட் நிறுவனம்

2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஸ்ரீ சிமெண்ட் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.4,069 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 2021 டிசம்பர் காலாண்டில் ஸ்ரீ சிமெண்ட் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாாயாக ரூ.3,552 கோடி ஈட்டியிருந்தது. ஆக, கடந்த டிசம்பர் காலாண்டில் ஸ்ரீ சிமெண்ட் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாய் 15 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. ஸ்ரீ சிமெண்ட் நிறுவனத்தின் இயக்குனர்கள் குழு இந்த நிதியாண்டுக்கு  தனது பங்குதாரர்களுக்கு பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.45 இடைக்கால டிவிடெண்ட் அறிவித்துள்ளனர்.

ஸ்ரீ சிமெண்ட் நிறுவனம்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று பங்கு வர்த்தகம் நிறைவடைந்தபோது, ஸ்ரீ சிமெண்ட் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 3.66 சதவீதம் குறைந்து ரூ.25,628.65ஆக இருந்தது.