2023 மார்ச் மாதத்தில் பங்குச் சந்தைகளில் மொத்தம் 21 தினங்கள் மட்டுமே பங்கு வர்த்தகம்....

 
ஹோலி

2023 மார்ச் மாதத்தில் ஹோலி மற்றும்  ராமநவமி முன்னிட்டு அன்றைய தினங்களில் பங்குச் சந்தைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் அந்த மாதத்தில் மொத்தம் 21 தினங்கள் மட்டுமே பங்கு வர்த்தகம் நடைபெறும்.

இந்திய பங்குச் சந்தைகளில் பொதுவாக திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை பங்கு வர்த்தகம் நடைபெறும். சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பங்குச் சந்தைகளில் வர்த்தகம் நடைபெறாது. அதேசமயம் குடியரசு தினம், சுதந்திர தினம், தீபாவளி உள்ளிட்ட முக்கிய தினங்கள் வர்த்தக தினங்களில் வந்தால் அன்று பங்குச் சந்தைகள் செயல்படாது. 

விடுமுறை

அந்த வகையில் நாளை பிறக்கும் மார்ச் மாதத்தில் வார விடுமுறை தினங்களை தவிர்த்து மேலும்  2  தினங்கள் பங்குச் சந்தைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆக 2023 மார்ச் மாதத்தில் மொத்தம் 21 தினங்கள் மட்டுமே பங்குச் சந்தைகளில் வர்த்தகம் நடைபெறும்.
விடுமுறை நாள்                              நிகழ்வுகள்
மார்ச்  7        ஹோலி (செவ்வாய்)
மார்ச் 30        ராம நவமி (வியாழன்)