ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் வருவாய் 29 சதவீதம் வளர்ச்சி... லாபம் ரூ.67 கோடி..

 
ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ்

ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனம் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.67.39 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

சிமெண்ட் உற்பத்தி நிறுவனமான ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் அண்மையில் தனது கடந்த டிசம்பர் காலாண்டு நிதிநிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனம் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.67.39 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 18 சதவீதம் குறைவாகும். அந்த காலாண்டில் ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனம் நிகர லாபமாக ரூ.82.57 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ்

2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் வருவாய் ரூ.1,921 கோடியாக உள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 29 சதவீதம் அதிகமாகும். 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் செலவினம் ரூ.1,921 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 33 சதவீதம் அதிகமாகும்.

ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 1.22 சதவீதம் குறைந்து ரூ.733.35ஆக இருந்தது.