விற்பனையில் கலக்கிய மாருதி சுசுகி இந்தியா... பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனத்தின் விற்பனை மந்தம்..

 
மீண்டும் ஒரே மாதத்தில் 1 லட்சம் கார்களை விற்பனை விற்பனை செய்த மாருதி சுசுகி இந்தியா..

கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் மாருதி சுசுகி இந்தியா நிறுவனத்தின் வாகன விற்பனை வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. அதேசமயம் பஜாஜ் ஆட்டோ மற்றும் எம்.ஜி. மோட்டார் ஆகிய நிறுவனங்களின் வாகன விற்பனை சரிவு கண்டுள்ளது.

நாட்டின் மிகப்பெரிய கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான மாருதி சுசுகி இந்தியா நிறுவனம் கடந்த பிப்ரவரியில் மொத்தம் 1.72 லட்சம் வாகனங்களை விற்பனை செய்துள்ளது. 2022 பிப்ரவரி மாதத்தில் மாருதி சுசுகி இந்தியா நிறுவனம் மொத்தம் 1.64 லட்சம் வாகனங்களை மட்டுமே விற்பனை செய்து இருந்தது. ஆக, கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் மாருதி சுசுகி இந்தியா நிறுவனத்தின் வாகன விற்பனை 5 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.

பஜாஜ் ஆட்டோ

நாட்டின் முன்னணி இரு மற்றும் மூன்று சக்கர வாகனங்கள் தயாரிப்பு நிறுவனமான பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனம் கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் மொத்தம் 2.80 லட்சம் வாகனங்களை விற்பனை செய்துள்ளது. இது 2022 பிப்ரவரி மாதத்தை காட்டிலும் 11 சதவீதம் குறைவாகும். கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனத்தின் இரு சக்கர வாகனங்கள் ஏற்றுமதி வீழ்ச்சி கண்டதே  மொத்த விற்பனை சரிவுக்கு முக்கிய காரணம். 2022 பிப்ரவரி மாதத்தில் பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனம் மொத்தம் 3.16 லட்சம் வாகனங்களை விற்பனை செய்து இருந்தது.

எம்.ஜி. மோட்டார்

பிரபல கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான எம்.ஜி. மோட்டார் இந்தியா நிறுவனம் கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் மொத்தம் 4,193 வாகனங்களை விற்பனை செய்துள்ளது. இது 2022 பிப்ரவரி மாதத்தை காட்டிலும் 7 சதவீதம் குறைவாகும். அந்த மாதத்தில் எம்.ஜி. மோட்டார் இந்தியா நிறுவனம் மொத்தம் 4,528 வாகனங்களை விற்பனை செய்து இருந்தது.