கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் வருவாய் 13 சதவீதம் வளர்ச்சி.. லாபம் ரூ.148 கோடி..

 
கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ்

கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் நிறுவனம் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.148 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

ஆபரணங்கள் விற்பனையை துறையை சேர்ந்த கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் நிறுவனம் அண்மையில் தனது கடந்த டிசம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் நிறுவனம் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.148 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 10.34 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.134.52 கோடி  ஈட்டியிருந்தது.

கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ்

2022 டிசம்பர் காலாண்டில் கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் வருவாயாக ரூ.3,884 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 2021 டிசம்பர் காலாண்டில் கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் வருவாயாக ரூ.3,435 கோடி ஈட்டியிருந்தது. ஆக 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் நிறுவனத்தின் வருவாய் 13 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.

கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ்

கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் நிறுவனம் 2023 காலண்டர் ஆண்டில் புதிதாக 52 ஷோரும்களை திறக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று மும்பை பங்குச் சந்தையில் பங்கு வர்த்தகம் நிறைவடைந்தபோது, கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 1.60 சதவீதம் குறைந்து ரூ.116.85ஆக இருந்தது.