ஜே.எஸ்.டபுள்யு. ஸ்டீல் லாபம் ரூ.3,664 கோடி.. பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.3.40 இறுதி டிவிடெண்ட்..

 
மரண அடி வாங்கிய ஜே.எஸ்.டபிள்யு. ஸ்டீல்…. லாபம் ரூ.242 கோடியாக வீழ்ந்தது…

ஜே.எஸ்.டபுள்யு. ஸ்டீல் நிறுவனம் 2023 மார்ச் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.3,664 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

உருக்கு நிறுவனமான ஜே.எஸ்.டபுள்யு. ஸ்டீல் நிறுவனம் தனது கடந்த மார்ச் காலாண்டு நிதிநிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. ஜே.எஸ்.டபுள்யு. ஸ்டீல் நிறுவனம் 2023 மார்ச் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.3,664 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2022 மார்ச் காலாண்டைக் காட்டிலும் 13 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் ஜே.எஸ்.டபுள்யு. ஸ்டீல் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.3,234 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

மரண அடி வாங்கிய ஜே.எஸ்.டபிள்யு. ஸ்டீல்…. லாபம் ரூ.242 கோடியாக வீழ்ந்தது…

2023 மார்ச் காலாண்டில் ஜே.எஸ்.டபுள்யு. ஸ்டீல் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.46,962 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் சிறிது அதிகமாகும். 2022 மார்ச் காலாண்டில் ஜே.எஸ்.டபுள்யு. ஸ்டீல் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.46,895 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

மரண அடி வாங்கிய ஜே.எஸ்.டபிள்யு. ஸ்டீல்…. லாபம் ரூ.242 கோடியாக வீழ்ந்தது…

ஜே.எஸ்.டபுள்யு. ஸ்டீல் நிறுவனத்தின் இயக்குனர்கள் குழு 2022-23ம் நிதியாண்டுக்கு தனது பங்குதாரர்களுக்கு பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.3.40 இறுதி டிவிடெண்ட் வழங்க பரிந்துரை  செய்துள்ளது. மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் நிறைவடைந்தபோது, ஜே.எஸ்.டபுள்யு. ஸ்டீல் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 1.51 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.703.50ஆக இருந்தது.