ஜே.கே. டயர் வருவாய் 10 சதவீதம் வளர்ச்சி.. லாபம் ரூ.108 கோடி..

 
ஜே.கே. டயர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்

ஜே.கே. டயர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனம் 2023 மார்ச் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.108.38 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

டயர் தயாிப்பு நிறுவனமான ஜே.கே. டயர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தனது கடந்த மார்ச் காலாண்டு நிதிநிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. ஜே.கே. டயர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனம் 2023 மார்ச் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.108.38 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2022 மார்ச் காலாண்டைக் காட்டிலும் 169.6 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் ஜே.கே. டயர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.40.20 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

ஜே.கே. டயர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்

2023 மார்ச் காலாண்டில் ஜே.கே. டயர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர வருவாயாக ரூ.3,632.47 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 9.68 சதவீதம் அதிகமாகும். 2022 மார்ச் காலாண்டில் ஜே.கே. டயர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனம் நிகர வருவாயாக ரூ.3,311.83 கோடி ஈட்டியிருந்தது. 2023 மார்ச் காலாண்டில் ஜே.கே. டயர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் மூலப்பொருட்கள் செலவினம் 4 சதவீதத்துக்கும் மேல் குறைந்து ரூ.2,128 கோடியாக சரிவடைந்துள்ளது.

ஜே.கே. டயர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் நிறைவடைந்தபோது, ஜே.கே. டயர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய  வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 9.13 சதவீதம் குறைந்து ரூ.181.05ஆக இருந்தது.