ஜே.பி. பார்மா வருவாய் 32 சதவீதம் வளர்ச்சி.. லாபம் ரூ.106 கோடி..

 
ஜே.பி. கெமிக்கல்ஸ் அண்டு பார்மா

ஜே.பி. பார்மா நிறுவனம் 2022 டிசம்பர்  காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.106 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

மருந்து துறையை சேர்ந்த ஜே.பி. கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் பார்மாசூட்டிகல்ஸ் (ஜே.பி. பார்மா) நிறுவனம் அண்மையில் தனது கடந்த டிசம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. ஜே.பி. பார்மா நிறுவனம் 2022 டிசம்பர்  காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.106 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 26 சதவீதம் அதிகமாகும். 2021 டிசம்பர்  காலாண்டில் ஜே.பி. பார்மா நிறுவனம் நிகர லாபமாக ரூ.84 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

ஜே.பி. பார்மா

2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஜே.பி. பார்மா நிறுவனம் வருவாயாக ரூ.793 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 2021 டிசம்பர் காலாண்டில் ஜே.பி. பார்மா நிறுவனம் வருவாயாக ரூ.601 கோடி ஈட்டியிருந்தது. ஆக, கடந்த டிசம்பர் காலாண்டில் ஜே.பி. பார்மா நிறுவனத்தின் வருவாய் 32 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.

ஜே.பி. பார்மா

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, ஜே.பி. பார்மா நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக  தினத்தை காட்டிலும் 0.57 சதவீதம் குறைந்து ரூ.1,981.55ஆக இருந்தது.