ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லாபம் ரூ.832 கோடி.. பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.3 டிவிடெண்ட்..

 
ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்

ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனம் 2023 மார்ச் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.832 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

நம் நாட்டின் மிகப்பெரிய அலுமினியம் மற்றும் காப்பர் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் தனது கடந்த மார்ச் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனம் 2023 மார்ச் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.832 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2022 மார்ச் காலாண்டைக் காட்டிலும் 48 சதவீதம் குறைவாகும். அந்த காலாண்டில் ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்  நிறுவனம் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.1,601 கோடி ஈட்டியுள்ளது.

எதிர்பார்ப்புகளை உடைத்தெறிந்த ஹிண்டால்கோ…. ஒரே காலாண்டில் ரூ.326 கோடி லாபம்….

2023 மார்ச் காலாண்டில் ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.19,995 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 5 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.18,969 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்

ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் இயக்குனர்கள் குழு தனது பங்குதாரர்களுக்கு பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.3 டிவிடெண்ட் வழங் பரிந்துரை செய்துள்ளது. மும்பை பங்குச் சந்தையில்  நேற்று பங்கு வர்த்தகம் நிறைவடைந்தபோது, ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்  நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 0.85 சதவீதம் குறைந்து ரூ.403.60ஆக இருந்தது.