கிராசிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வருவாய் 17 சதவீதம் வளர்ச்சி.. லாபம் ரூ.2,516 கோடி..

 
கிராசிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்

கிராசிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.2,516 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

ஆதித்யா பிர்லா குழுமத்தை சேர்ந்த கிராசிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனம் தனது கடந்த டிசம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. கிராசிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.2,516 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 44 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் கிராசிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.1,746 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

கிராசிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லாபம் ரூ.2,449 கோடி.. வருவாய் 53 சதவீதம் வளர்ச்சி

2022 டிசம்பர் காலாண்டில் கிராசிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.28,638 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 17 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் கிராசிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.24,402 கோடி ஈட்டியிருந்தது. 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் கிராசிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனம் தனது பெயிண்ட் வர்த்தகத்தில் மூலதன செலவினமாக ரூ.1,817 கோடியும், இதர வர்த்தகத்தில் மூலதன செலவினமாக ரூ.1,370 கோடியும் செலவிட்டுள்ளது.

கிராசிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லாபம் ரூ.2,449 கோடி.. வருவாய் 53 சதவீதம் வளர்ச்சி

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, கிராசிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 3.58 சதவீதம் குறைந்து ரூ.1,574.85ஆக இருந்தது.