ஈஸி மை டிரிப் வருவாய் 58 சதவீதம் வளர்ச்சி.. லாபம் ரூ.42 கோடி..

 
ஈஸி மை டிரிப்

ஈஸி மை டிரிப் நிறுவனம் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.42 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

ஆன்லைன் பயண தொழில்நுட்ப தளமான ஈஸி மை டிரிப் நிறுவனம் அண்மையில் தனது கடந்த டிசம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. ஈஸி மை டிரிப் நிறுவனம் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.42 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 4 சதவீதம் அதிகமாகும். 

ஈஸி மை டிரிப்

2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஈஸி மை டிரிப் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான  வருவாயாக ரூ.136 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 58 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் ஈஸி மை டிரிப் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.86 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

ஈஸி மை டிரிப்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, ஈஸி மை டிரிப் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 2.08 சதவீதம் குறைந்து ரூ.47.11ஆக இருந்தது.