கோல் இந்தியா வருவாய் 10 சதவீதம் வளர்ச்சி.. லாபம் ரூ.2,936 கோடி...

 
கோல் இந்தியா

கோல் இந்தியா நிறுவனம்  2021 செப்டம்பர் காலாண்டில் (2021 ஜூலை-செப்டம்பர்) ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.2,936  கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

நாட்டின் மிகப்பெரிய நிலக்கரி சுரங்க நிறுவனமான கோல் இந்தியா கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டு நிதிநிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. கோல் இந்தியா நிறுவனம்  2021 செப்டம்பர் காலாண்டில் (2021 ஜூலை-செப்டம்பர்) ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.2,936  கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது நிபுணர்களின் மதிப்பீட்டை காட்டிலும் குறைவாகும்.

நிலக்கரி

2021 செப்டம்பர் காலாண்டில் கோல் இந்தியா நிறுவனத்தின் ஒட்டு மொத்த அளவில் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாய் ரூ.23,291.1 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2020 மார்ச் காலாண்டைக் காட்டிலும் 10.1 சதவீதம் அதிகமாகும். 2021 செப்டம்பர் காலாண்டில்  கோல் இந்தியா நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தம் சார்ந்த செலவினம் ரூ.3,311 கோடியிலிருந்து ரூ.3,992.3 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

கோல் இந்தியா

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது கோல் இந்தியா நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும்  1.79 சதவீதம் குறைந்து ரூ.150.70ஆக இருந்தது.