பயோகான் வருவாய் 59 சதவீதம் உயர்வு.. லாபம் ரூ.101 கோடி..

 
பயோகான்

பயோகான் நிறுவனம் 2023 ஜூன் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.101 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

மருந்து நிறுவனமான பயோகான் தனது கடந்த ஜூன் காலாண்டு நிதி நிலை  முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. பயோகான் நிறுவனம் 2023 ஜூன் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.101 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2022 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 30 சதவீதம் குறைவாகும். அந்த காலாண்டில் பயோகான் நிறுவனம் நிகர லாபமாக ரூ.144 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகள்

2023 ஜூன் காலாண்டில் பயோகான்  நிறுவனம் வருவாயாக ரூ.3,516 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2022 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 59 சதவீதம் அதிகமாகும். கடந்த ஜூன் காலாண்டில் பயோகான் நிறுவனத்தின் பயோசிமிலர் வர்த்தகம் 106 சதவீதமும், ஜெனரிக்ஸ் மற்றும் ஏ.பி.ஐ. வர்த்தகம் 15 சதவீதமும் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.

பயோகான்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் நிறைவடைந்தபோது, பயோகான் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 0.25 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.259.95ஆக இருந்தது.