அரோபிந்தோ பார்மா வருவாய் 7 சதவீதம் வளர்ச்சி.. லாபம் ரூ.491 கோடி..

 
அரோபிந்தோ பார்மா லாபம் ரூ.770 கோடி.. பங்கு ஒன்றுக்கு இடைக்கால டிவிடெண்ட் ரூ.1.50

அரோபிந்தோ பார்மா நிறுவனம் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.491 கோடி ஈட்டியுள்ளது.

மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனமான அரோபிந்தோ பார்மா அண்மையில் தனது கடந்த டிசம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. அரோபிந்தோ பார்மா நிறுவனம் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.491 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 19 சதவீதம் குறைவாகும். 2021 டிசம்பர் காலாண்டில் அரோபிந்தோ பார்மா நிறுவனம் நிகர லாபமாக ரூ.604 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

அரபிந்தோ பார்மா

2022 டிசம்பர் காலாண்டில் அரோபிந்தோ பார்மா நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.6,407.1 கோடி ஈட்டியுள்ளது.இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 6.7 சதவீதம் அதிகமாகும். மேலும் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் கடந்த டிசம்பர் காலாண்டில் அரோபிந்தோ பார்மா நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாய் 11.6 சதவீதம் அதிகமாகும்.

அரோபிந்தோ பார்மா லாபம் ரூ.770 கோடி.. பங்கு ஒன்றுக்கு இடைக்கால டிவிடெண்ட் ரூ.1.50

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, அரோபிந்தோ பார்மா நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 2.13 சதவீதம் குறைந்து ரூ.458.90ஆக இருந்தது.