அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வருவாய் 16 சதவீதம் வளர்ச்சி... லாபம் ரூ.173 கோடி..

 
அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்டர்பிரைஸ் நிகர லாபம் ரூ.489 கோடி..

அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்டர்பிரைஸ் நிறுவனம் 2023 ஜூன் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.173 கோடி ஈட்டியுள்ளது.

நாட்டின் முன்னணி சங்கிலித்தொடர் மருத்துவமனை நிறுவனமான அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்டர்பிரைஸ் தனது கடந்த ஜூன் காலாண்டு நிதிநிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்டர்பிரைஸ் நிறுவனம் 2023 ஜூன் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.173 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2022 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 47 சதவீதம் குறைவாகும். அந்த காலாண்டில் அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்டர்பிரைஸ் நிறுவனம் நிகர லாபமாக ரூ.324 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்டர்பிரைஸ் நிகர லாபம் ரூ.489 கோடி..

2023 ஜூன் காலாண்டில் அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்டர்பிரைஸ் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.4,418 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2022 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 16 சதவீதம்  அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்டர்பிரைஸ் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.3,796 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

அப்பல்லோ ஹாஸ்பிடல்ஸ் என்டர்பிரைஸ் நிகர லாபம் ரூ.489 கோடி..

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் நிறைவடைந்தபோது, அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்டர்பிரைஸ் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 0.29 சதவீதம் குறைந்து ரூ.4,916.15ஆக இருந்தது.