ஆனந்த் ரதி வெல்த் லாபம் ரூ.32 கோடி... இடைக்கால டிவிடெண்ட் ரூ.5 அறிவிப்பு

 
ஆனந்த் ரதி வெல்த்

ஆனந்த் ரதி வெல்த் நிறுவனம் 2021 டிசம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.32 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

அண்மையில் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனமான ஆனந்த் ரதி வெல்த் தனது கடந்த டிசம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. ஆனந்த் ரதி வெல்த் நிறுவனம் 2021 டிசம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.32 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 144 சதவீதம் அதிகமாகும். 2020 டிசம்பர் காலாண்டில் ஆனந்த் ரதி வெல்த் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.13.08 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

ஆனந்த் ரதி வெல்த்

2021 டிசம்பர் காலாண்டில் ஆனந்த் ரதி வெல்த் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான நிகர வருவாயாக ரூ.105.69 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 55 சதவீதம் அதிகமாகும். 2020 டிசம்பர் காலாண்டில் ஆனந்த் ரதி வெல்த் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான நிகர வருவாயாக ரூ.68.08 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

ஆனந்த் ரதி வெல்த்

ஆனந்த் ரதி வெல்த் நிறுவனத்தின் இயக்குனர்கள் குழு இந்த நிதியாண்டுக்கு தனது பங்குதாரர்களுக்கு பங்கு ஒன்றுக்கு இடைக்கால டிவிடெண்டாக ரூ.5 அறிவித்துள்ளது. மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, ஆனந்த் ரதி வெல்த் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 2 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.631.05ஆக இருந்தது.