அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் வருவாய் 4 சதவீதம் வளர்ச்சி.. லாபம் ரூ.488 கோடி..

 
அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ்

அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.488 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

சிமெண்ட் மற்றும் சிமெண்ட் பொருட்கள் உற்பத்தி நிறுவனமான அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் அண்மையில் தனது கடந்த டிசம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.488 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 13 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.431 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ்

2022 டிசம்பர் காலாண்டில் அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.8,036 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 4 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.7,710 கோடி ஈட்டியிருந்தது. கடந்த டிசம்பர் காலாண்டு இறுதி நிலவரப்படி, அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் ரொக்கம் மற்றும் பணத்திற்கு இணையான மதிப்பு ரூ.9,454 கோடியாக உள்ளது.

அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ்

நிறுவனம் கடன் இல்லாமல் உள்ளதாக அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. மும்பை பங்குச் சந்தையில் கடந்த திங்கட்கிழமையன்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 1.65 சதவீதம் குறைந்து ரூ.385.55ஆக இருந்தது.