அலம்பிக் பார்மா வருவாய் 18 சதவீதம் உயர்வு... லாபம் ரூ.121 கோடி..

 
அலம்பிக் பார்மா

அலம்பிக் பார்மா நிறுவனம் 2023 ஜூன் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.121 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

மருந்து துறையை சேர்ந்த அலம்பிக் பார்மா நிறுவனம் அண்மையில் தனது கடந்த ஜூன் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. அலம்பிக் பார்மா நிறுவனம் 2023 ஜூன் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.121 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 2022 ஜூன் காலாண்டில் அலம்பிக் பார்மா நிறுவனத்துக்கு ரூ.66 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டு இருந்தது.

அலம்பிக் பார்மா

2023 ஜூன் காலாண்டில் அலம்பிக் பார்மா நிறுவனம் நிகர வருவாயாக ரூ.1,486 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2022 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 18 சதவீதம்  அதிகமாகும்.  2023 ஜூன் காலாண்டில் அலம்பிக் பார்மா நிறுவனத்தின் இந்திய பிராண்ட் வர்த்தகம் 9 சதவீதமும்,  அமெரிக்க ஜெனரிக் வர்த்தகம் 6 சதவீதமும், ஏ.பி.ஐ. வர்த்தகம் 31 சதவீதமும் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.

அலம்பிக் பார்மா

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் நிறைவடைந்தபோது, அலம்பிக் பார்மா நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 2.32 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.767.25ஆக இருந்தது.