அதானி கிரீன் எனர்ஜி வருவாய் 53 சதவீதம் வளர்ச்சி... லாபம் ரூ.103 கோடி..

 
அதானி கிரீன் எனர்ஜி

அதானி கிரீன் எனர்ஜி 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.103 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

அதானி குழுமத்தை சேர்ந்த அதானி கிரீன் எனர்ஜி நிறுவனம் அண்மையில் தனது கடந்த டிசம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. அதானி கிரீன் எனர்ஜி 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.103 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 110 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் அதானி கிரீன் எனர்ஜி ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.49 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

அதானி

2022 டிசம்பர் காலாண்டில் அதானி கிரீன் எனர்ஜி நிறுவனம் மொத்த வருவாயாக ரூ.2,258 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 53 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் அதானி கிரீன் எனர்ஜி நிறுவனம் மொத்த வருவாயாக ரூ.1,471 கோடி ஈட்டியிருந்தது. 

வருவாய் கொட்டியதால் ஹேப்பி…. அதானி கிரீன் எனர்ஜி லாபம் ரூ.22 கோடி

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, அதானி கிரீன் எனர்ஜி நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 5 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.590.10ஆக இருந்தது.