வேர்ல்பூல் ஆப் இந்தியா வருவாய் 55 சதவீதம் வளர்ச்சி.. லாபம் ரூ.85 கோடி..

 
லாக்டவுனால் 10 நாள் வியாபாரம் போச்சு…… வேர்ல்பூல் இந்தியா லாபம் ரூ.92 கோடியாக குறைந்தது….

வேர்ல்பூல் ஆப் இந்தியா நிறுவனம் 2022 ஜூன்  காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.84.58 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

நுகர்வோர் சாதனங்கள் தயாரிப்பு நிறுவனமான வேர்ல்பூல் ஆப் இந்தியா நிறுவனம் அண்மையில் தனது கடந்த ஜூன் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. வேர்ல்பூல் ஆப் இந்தியா நிறுவனம் 2022 ஜூன்  காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.84.58 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 3 மடங்குக்கும் அதிகமாகும். 2021 ஜூன்  காலாண்டில் வேர்ல்பூல் ஆப் இந்தியா நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.25.51 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

லாக்டவுனால் 10 நாள் வியாபாரம் போச்சு…… வேர்ல்பூல் இந்தியா லாபம் ரூ.92 கோடியாக குறைந்தது….

2022 ஜூன் காலாண்டில் வேர்ல்பூல் ஆப் இந்தியா நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.2,081 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 55.22 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் வேர்ல்பூல் ஆப் இந்தியா நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.1,340.61 கோடி ஈட்டியிருந்தது. 2022 ஜூன் காலாண்டில் வேர்ல்பூல் ஆப் இந்தியா நிறுவனத்தின் மொத்த செலவினம் 51.18 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.1,998.60 கோடியாக இருந்தது.

வேர்ல்பூல் இந்தியா

மும்பை பங்குச் சந்தையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, வேர்ல்பூல் ஆப் இந்தியா நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 2.61 சதவீதம் குறைந்து ரூ.1,756.15ஆக இருந்தது.