வெல்ஸ்பன் இந்தியா லாபம் 96 சதவீதம் வீழ்ச்சி.. வருவாய் ரூ.2,113.46 கோடி

 
வெல்ஸ்பன் இந்தியா

வெல்ஸ்பன் இந்தியா நிறுவனம் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.8.33 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

உள்நாட்டை சேர்ந்த ஜவுளி நிறுவனமும், ஆசியாவின் மிகப்பெரிய டெர்ரி டவுல் தயாரிப்பு நிறுவனமுமான வெல்ஸ்பன் இந்தியா தனது கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. வெல்ஸ்பன் இந்தியா நிறுவனம் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.8.33 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 95.86 சதவீதம் குறைவாகும். அந்த காலாண்டில் வெல்ஸ்பன் இந்தியா நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.201.50 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

வெல்ஸ்பன் இந்தியா

2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் வெல்ஸ்பன் இந்தியா நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.2,113.46 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 15.04 சதவீதம் குறைவாகும். அந்த காலாண்டில் வெல்ஸ்பன் இந்தியா நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.2,487.63 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் வெல்ஸ்பன் இந்தியா நிறுவனத்தின் மொத்த செலவினம் 4.29 சதவீதம் சரிந்து ரூ.2,122.85 கோடியாக குறைந்துள்ளது.

வெல்ஸ்பன் இந்தியா

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, வெல்ஸ்பன் இந்தியா நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 5.09 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.80.45ஆக இருந்தது.