வெல்ஸ்பன் கார்ப் லாபம் 96 சதவீதம் வீழ்ச்சி.. வருவாய் ரூ.1,322 கோடி...

 
​​​​​​வெல்ஸ்பன் கார்ப்

வெல்ஸ்பன் கார்ப் நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் ஒட்டு  மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.4 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

வெல்ஸ்பன் குழுமத்தின் துணை நிறுவனமான வெல்ஸ்பன் கார்ப் நிறுவனம் தனது கடந்த ஜூன் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. வெல்ஸ்பன் கார்ப் நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் ஒட்டு  மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.4 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 96 சதவீதம் குறைவாகும். வெல்ஸ்பன் கார்ப் நிறுவனம் 2021 ஜூன் காலாண்டில் ஒட்டு  மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.94 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

வெல்ஸ்பன் கார்ப்

2022 ஜூன் காலாண்டில் வெல்ஸ்பன் கார்ப் நிறுவனம் மொத்த வருவாயாக ரூ.1,322 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 12 சதவீதம் குறைவாகும். அந்த காலாண்டில் வெல்ஸ்பன் கார்ப் நிறுவனம்  மொத்த வருவாயாக ரூ.1,510 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

வெல்ஸ்பன் கார்ப்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, வெல்ஸ்பன் கார்ப் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 3.30 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.292.55ஆக இருந்தது.