வி-கார்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வருவாய் ரூ.986 கோடி.. லாபம் 27 சதவீதம் சரிவு..

 
வி-கார்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ்

வி-கார்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.43.66 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

பிரபல மின்சார பொருட்கள் தயாரிப்பு நிறுவனமான வி-கார்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் தனது கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. வி கார்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.43.66 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 26.5 சதவீதம் குறைவாகும். 2021 செப்டம்பர் காலாண்டில் வி-கார்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.59.40 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

வி-கார்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ்

2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் வி-கார்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.986.14  கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 8.67 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் வி-கார்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.907.40 கோடி ஈட்டியிருந்தது. 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் வி-கார்டு இண்டஸ்ட்ரீஸின் மொத்த செலவினம் 12.51 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

வி-கார்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, வி-கார்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 1.15 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.255.85ஆக இருந்தது.