செலவினம் 47 சதவீதம் அதிகரிப்பு.. அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் லாபம் ரூ.2,620 கோடி..

 
அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட்

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் 2022 மார்ச் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.2,620 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

ஆதித்யா பிர்லா குழுமத்துக்கு சொந்தமான அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் தனது கடந்த மார்ச் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் 2022 மார்ச் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.2,620 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 47.61 சதவீதம் அதிகமாகும். 2021 மார்ச் காலாண்டில் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.1,775 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட்

2022 மார்ச் காலாண்டில் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் வருவாயாக ரூ.15,767 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 மார்ச் காலாண்டைக் காட்டிலும் 9 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் வருவாயாக ரூ.14,405 கோடி ஈட்டியிருந்தது. 2022 மார்ச் காலாண்டில் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனத்தின் மின் மற்றும் எரிபொருள் செலவினம் 47 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.3,968 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் கடந்த திங்கட்கிழமையன்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபிறகு, அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 0.74 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.6,677.75ஆக இருந்தது.