அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் வருவாய் 20 சதவீதம் அதிகரிப்பு.. லாபம் ரூ.1,063 கோடி..

 
அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட்

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.1,062.58 கோடி ஈட்டியுள்ளது.

நாட்டின் மிகப்பெரிய சிமெண்ட் தயாரிப்பு நிறுவனமான அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் லிமிடெட் தனது கடந்த டிசம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.1,062.58 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 37.86 சதவீதம் குறைவாகும். அந்த காலாண்டில் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.1,710.14 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட்

2022 டிசம்பர் காலாண்டில் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் வருவாயாக ரூ.15,520.93 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 19.53 சதவீதம் அதிகமாகும். 2021 டிசம்பர் காலாண்டில் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் வருவாயாக ரூ.12,984.93 கோடி ஈட்டியிருந்தது. 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவனத்தின் திறன் பயன்பாடு 83 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.

அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 0.47 சதவீதம் குறைந்து 7,178.25ஆக இருந்தது.