டைட்டன் கம்பெனி லாபம் ரூ.491 கோடி.. பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.7.50 டிவிடெண்ட் வழங்க பரிந்துரை..

 
டைட்டன்

டைட்டன் கம்பெனி 2022 மார்ச் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் லாபமாக ரூ.491 கோடி ஈட்டிள்ளது.

ஆபரணங்கள், கடிகாரங்கள் மற்றும் கண் அணிகலன்கள் தயாரிப்பு நிறுவனமான டைட்டன் கம்பெனி தனது கடந்த மார்ச் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. டைட்டன் கம்பெனி 2022 மார்ச் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் லாபமாக ரூ.491 கோடி ஈட்டிள்ளது. இது 2021 மார்ச் காலாண்டைக் காட்டிலும் 7.18 சதவீதம் குறைவாகும். அந்த காலாண்டில் டைட்டன் கம்பெனி தனிப்பட்ட முறையில் லாபமாக ரூ.529 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

டைட்டன்

2022 மார்ச் காலாண்டில் டைட்டன் கம்பெனியின் மொத்த வருவாய் ரூ.7,352 கோடியாக உள்ளது. இது 2021 மார்ச் காலாண்டைக் காட்டிலும் 3 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் டைட்டன் கம்பெனி மொத்த வருவாயாக ரூ.7,169 கோடி ஈட்டியிருந்தது. கடந்த மார்ச் காலாண்டில் டைட்டன் கம்பெனியின் ஜூவெல்லரி வர்த்தகம் சரிவு கண்டபோதிலும், ஐகேர் வர்த்தகம் மற்றும் கைக்கடிகாரங்கள் மற்றும் அணியக்கூடிய வர்த்தகம் சிறப்பான வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.

3 மாதத்தில் ரூ.357 கோடி லாபம் ஈட்டிய பிரபல வாட்ச் நிறுவனமான டைட்டன்

டைட்டன் கம்பெனியின் இயக்குனர்கள் குழு தனது பங்குதாரர்களுக்கு பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.7.50 டிவிடெண்ட் வழங்க பரிந்துரை செய்துள்ளது. மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, டைட்டன் கம்பெனி பங்கு விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 4.11 சதவீதம் குறைந்து ரூ.2,288.40ஆக இருந்தது.