டெக் மகிந்திரா லாபம் ரூ.1,285 கோடி.. பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.18 சிறப்பு டிவிடெண்ட் அறிவிப்பு

 
டெக் மகிந்திரா

டெக் மகிந்திரா நிறுவனம் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.1,285 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

ஐ.டி. சேவைகள் வழங்கும் நிறுவனமான டெக் மகிந்திரா தனது கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. டெக் மகிந்திரா நிறுவனம் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.1,285 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 4 சதவீதம் குறைவாகும். அதேசமயம் 2022 ஜூன் காலாண்டுடன் ஒப்பிட்டால் கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டில் டெக் மகிந்திரா நிறுவனத்தின் ஒட்டு மொத்த  நிகர லாபம் 13.6 சதவீதம் அதிகமாகும்.

டெக் மகிந்திரா

2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் டெக் மகிந்திரா நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான மொத்த வருவாயாக ரூ.13,129.5 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2022 செப்டம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 20.6 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் டெக் மகிந்திரா நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான மொத்த வருவாயாக ரூ.10,881.3 கோடி ஈட்டியிருந்தது. 2022 செப்டம்பர் காலாண்டு இறுதி நிலவரப்படி, டெக் மகிந்திரா நிறுவனத்தின் மொத்த பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை 1.63 லட்சமாக உள்ளது. மேலும், டெக் மகிந்திரா நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டில் உள்ள வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை 1,279ஆக அதிகரித்துள்ளது.

டெக் மகிந்திரா


டெக் மகிந்திரா நிறுவனம் தனது பங்குதாரர்களுக்கு பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.18 சிறப்பு டிவிடெண்ட் வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளது. மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, டெக் மகிந்திரா நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 2.66 சதவீதம் குறைந்து ரூ.1,052.95ஆக இருந்தது.