டாடா கெமிக்கல்ஸ் வருவாய் 40 சதவீதம் வளர்ச்சி.. லாபம் ரூ.628 கோடி..

 
டாடா கெமிக்கல்ஸ்

டாடா கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனம் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.628 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

டாடா குழுமத்தை சேர்ந்த டாடா கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனம் தனது கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. டாடா கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனம் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.628 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் சுமார் மூன்று மடங்கு அதிகமாகும். 2021 செப்டம்பர் காலாண்டில் டாடா கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.221 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

டாடா கெமிக்கல்ஸ்

2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் டாடா கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனம் நிகர வருவாயாக ரூ.4,299 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 39.62 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் டாடா கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனம் நிகர வருவாயாக ரூ.3,079 கோடி ஈட்டியிருந்தது. 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில்  டாடா கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனத்தின் செலவினம் ரூ.3,623 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

டாடா கெமிக்கல்ஸ்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, டாடா கெமிக்கல்ஸ் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 4.74 சதவீதம் குறைந்து ரூ.1,131.75ஆக இருந்தது.