டாடா கெமிக்கல்ஸ் வருவாய் 34 சதவீதம் வளர்ச்சி.. லாபம் ரூ.637 கோடி..

 
டாடா கெமிக்கல்ஸ்

டாடா கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனம் 2022 காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.637 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

டாடா குழுமத்தை சேர்ந்த டாடா கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனம் தனது கடந்த காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. டாடா கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனம் 2022 காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.637 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 86.25 சதவீதம் அதிகமாகும். 2021 காலாண்டில் டாடா கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.342 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

டாடா கெமிக்கல்ஸ்

2022 காலாண்டில் டாடா கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.3,995 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 காலாண்டைக் காட்டிலும் 34.15 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் டாடா கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.2,978 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

டாடா கெமிக்கல்ஸ்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, டாடா கெமிக்கல்ஸ் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 0.07 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.1,119.95ஆக இருந்தது.