டிவி டுடே நெட்வொர்க் லாபம் ரூ.35 கோடி.. வருவாய் 7 சதவீதம் வளர்ச்சி..

 
டிவி டுடே நெட்வொர்க்

டிவி டுடே நெட்வொர்க் நிறுவனம் 2022 காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.35.05 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

டிவி டுடே நெட்வொர்க் லிமிடெட் நிறுவனம் தனது கடந்த ஜூன் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. டிவி டுடே நெட்வொர்க் நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.35.05 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 6.13 சதவீதம் குறைவாகும். அந்த காலாண்டில் டிவி டுடே நெட்வொர்க் நிறுவனம் நிகர லாபமாக ரூ.37.34 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகள்

2022 ஜூன் காலாண்டில் டிவி டுடே நெட்வொர்க் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.218.15 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 7 சதவீதம் அதிகமாகும். 2021 ஜூன் காலாண்டில் டிவி டுடே நெட்வொர்க் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.203.88 கோடி ஈட்டியிருந்தது. 2022 ஜூன் காலாண்டில் டிவி டுடே நெட்வொர்க் நிறுவனத்தின் மொத்த செலவினம் 12.14 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.181.88 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

டிவி டுடே நெட்வொர்க்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, டிவி டுடே நெட்வொர்க் லிமிடெட் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 0.90 சதவீதம் குறைந்து ரூ.304.15ஆக இருந்தது.