சன் பார்மா வருவாய் 11 சதவீதம் வளர்ச்சி.. லாபம் ரூ.2,061 கோடி..

 
சன் பார்மா

சன் பார்மா நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில்  நிகர லாபமாக ரூ.2,060.88 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

மருந்து நிறுவனமான சன் பார்மாசூட்டிகல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (சன் பார்மா) தனது கடந்த ஜூன் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. சன் பார்மா நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில்  நிகர லாபமாக ரூ.2,060.88 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 42.70 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் சன் பார்மா நிறுவனம் லாபமாக ரூ.1,444.17 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

சன் பார்மா

2022 ஜூன் காலாண்டில் சன் பார்மா நிறுவனம் மொத்த வருவாயாக ரூ.10,761.76 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 10.73 சதவீதம் அதிகமாகும். 2021 ஜூன் காலாண்டில் சன் பார்மா நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான மொத்த வருவாயாக ரூ.9,718.74 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

சன் பார்மா

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, சன் பார்மா நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 2.65 சதவீதம் குறைந்து ரூ.918.55ஆக இருந்தது.