வருவாய் 46 சதவீதம் வளர்ச்சி.. ஸ்பெக்ட்ரம் புட்ஸ் லாபம் ரூ.2 கோடி..

 
 ஸ்பெக்ட்ரம் புட்ஸ்

ஸ்பெக்ட்ரம் புட்ஸ் நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.1.85  கோடி ஈட்டியுள்ளது.

உணவு பொருட்கள் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டு வரும் ஸ்பெக்ட்ரம் புட்ஸ் நிறுவனம் தனது கடந்த ஜூன் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. ஸ்பெக்ட்ரம் புட்ஸ் நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.1.85  கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 155.81 சதவீதம் அதிகமாகும். 2021 ஜூன் காலாண்டில் ஸ்பெக்ட்ரம் புட்ஸ் நிறுவனம் நிகர லாபமாக ரூ.72 லட்சம் ஈட்டியிருந்தது.

 ஸ்பெக்ட்ரம் புட்ஸ்

2022 ஜூன் காலாண்டில் ஸ்பெக்ட்ரம் புட்ஸ் நிறுவனம் நிகர வருவாயாக ரூ.4.10 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 46.41 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் ஸ்பெக்ட்ரம் புட்ஸ் நிறுவனம் நிகர வருவாயாக ரூ.2.80 கோடி ஈட்டியிருந்தது. கடந்த ஜூன் காலாண்டில் ஸ்பெக்ட்ரம் புட்ஸ் நிறுவனத்தின் ஒரு பங்கு வாயிலான வருவாய் ரூ.3.82ஆக உயர்ந்தது. இது 2021 ஜூன் காலாண்டில் ரூ.1.49ஆக இருந்தது.

காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகள்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, ஸ்பெக்ட்ரம் புட்ஸ் நிறுவன பங்கின் விலை ரூ.21.10ஆக இருந்தது. இன்று காலையில் பங்கு வர்த்தகம் தொடங்கியபோது, ஸ்பெக்ட்ரம் புட்ஸ் நிறுவன பங்கின் விலை ரூ.22.15 என உயர்வுடன் தொடங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.