சீமென்ஸ் வருவாய் ரூ.4,657 கோடி... லாபம் 102 சதவீதம் வளர்ச்சி..

 
சீமென்ஸ்

சீமென்ஸ் நிறுவனம் ஒட்டுமொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.652.30 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

சீமென்ஸ் நிறவனம் தனது கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. சீமென்ஸ் நிறுவனம் ஒட்டுமொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.652.30 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 102.83 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் சீமென்ஸ் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.321.60 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

சீமென்ஸ்

2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் சீமென்ஸ் நிறுவனம் நிகர வருவாயாக ரூ.4,657.10 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 8.4 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் சீமென்ஸ் நிறுவனம் நிகர வருவாயாக ரூ.4,296.10 கோடி ஈட்டியிருந்தது. 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் சீமென்ஸ் நிறுவனத்தின் ஒரு பங்கு வாயிலான வருவாய் ரூ.9.03லிருந்து ரூ.18.32ஆக உயர்ந்துள்ளது.

சீமென்ஸ்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, சீமென்ஸ் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 2.44 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.2,939.40ஆக இருந்தது.