ஷிப்பிங் கார்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா லாபம் ரூ.114 கோடி.. வருவாய் ரூ.1,500 கோடி..

 
Shipping Corporation of india

ஷிப்பிங் கார்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.114.17 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

அரசுக்கு சொந்தமான ஷிப்பிங் கார்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா நிறுவனம் தனது கடந்த ஜூன் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. ஷிப்பிங் கார்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.114.17 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 27.98 சதவீதம் குறைவாகும். அந்த காலாண்டில் ஷிப்பிங் கார்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.158.51 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

ஷிப்பிங் கார்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா

2022 ஜூன் காலாண்டில் ஷிப்பிங் கார்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா நிறுவனம் மொத்த வருவாயாக ரூ.1,500.53 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 2021 ஜூன் காலாண்டில் ஷிப்பிங் கார்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா நிறுவனம் மொத்த வருவாயாக ரூ.1,048.47 கோடி ஈட்டியிருந்தது. 2022 ஜூன் காலாண்டில் ஷிப்பிங் கார்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா நிறுவனத்தின் மொத்த செலவினம் ரூ.1,390.13 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

ஷிப்பிங் கார்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, ஷிப்பிங் கார்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 1.38 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.128.15ஆக இருந்தது.