ப்ரிகால் நிறுவன லாபம் 6 மடங்குக்கும் அதிகம்.. வருவாய் ரூ.415 கோடி...

 
ப்ரிகால்

ப்ரிகால் நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.15.92 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

வாகன தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ப்ரிகால் அண்மையில் தனது கடந்த ஜூன் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. ப்ரிகால் நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.15.92 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 6 மடங்குக்கும் அதிகமாகும். ப்ரிகால் நிறுவனம் 2021 ஜூன் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.2.41 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

ப்ரிகால்

2022 ஜூன் காலாண்டில் ப்ரிகால் நிறுவனம்  செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.414.57 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 41.61 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் ப்ரிகால் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.292.75 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

ப்ரிகால்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, ப்ரிகால் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 6.93 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.172.70ஆக இருந்தது.