மிண்டா கார்ப்பரேஷன் வருவாய் ரூ.1,010 கோடி.. லாபம் 6 மடங்குக்கும் அதிகம்...

 
மிண்டா கார்ப்பரேஷன்

மிண்டா கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் 2022  ஜூன் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.52.5 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

வாகன உதிரிபாகங்கள் தயாரிப்பு நிறுவனமான மிண்டா கார்ப்பரேஷன் தனது கடந்த ஜூன் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. மிண்டா கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் 2022  ஜூன் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.52.5 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021  ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 6 மடங்குக்கும் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் மிண்டா கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் நிகர லாபமாக ரூ.7.1 கோடி ஈட்டியிருந்தது

மிண்டா கார்ப்பரேஷன்

2022  ஜூன் காலாண்டில் மிண்டா கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.1,010.20 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 80.8 சதவீதம் அதிகமாகும். 2021  ஜூன்  காலாண்டில் மிண்டா கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.558.6 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

மிண்டா கார்ப்பரேஷன்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, மிண்டா கார்ப்பரேஷன் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 2.22 சதவீதம் குறைந்து ரூ.226.75ஆக இருந்தது.