மாரிக்கோ லாபம் 3 சதவீதம் வளர்ச்சி.. வருவாய் ரூ.2,558 கோடி...

 
மாரிக்கோ தயாரிப்புகள்

மாரிக்கோ நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.377 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

எப்.எம்.சி.ஜி. துறையை சேர்ந்த மாரிக்கோ நிறுவனம் தனது கடந்த ஜூன் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. மாரிக்கோ நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.377 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 3.28 சதவீதம் அதிகமாகும். மாரிக்கோ நிறுவனம் 2021 ஜூன் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.365 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

மாரிக்கோ

2022 ஜூன்  காலாண்டில் மாரிக்கோ நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.2,558  கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும்1.3 சதவீதம் அதிகமாகும். 2021 ஜூன்  காலாண்டில் மாரிக்கோ நிறுவனம்  செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.2,525 கோடி ஈட்டியிருந்தது. 2022 ஜூன் காலாண்டில் மாரிக்கோ நிறுவனத்தின் மொத்த செலவினம் ரூ.2,076  கோடியாக குறைந்துள்ளது.

மாரிக்கோ தயாரிப்புகள்

மும்பை பங்குச் சந்தையில்  நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, மாரிக்கோ நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 0.27 சதவீதம் குறைந்து ரூ.521.35ஆக இருந்தது.