எல் அண்ட் டி இன்போடெக் வருவாய் ரூ.4,523 கோடி.. லாபம் 28 சதவீதம் வளர்ச்சி..

 
எல் அண்ட் டி இன்போடெக்

எல் அண்ட் டி இன்போடெக் நிறுவனம் 2022  ஜூன் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.634.40 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

எல் அண்ட் டி இன்போடெக் நிறுவனம் தனது கடந்த  ஜூன்  காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. எல் அண்ட் டி இன்போடெக் நிறுவனம் 2022  ஜூன் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.634.40 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 27.7 சதவீதம் அதிகமாகும். 2021  ஜூன்  காலாண்டில் எல் அண்ட் டி இன்போடெக் நிகர லாபமாக ரூ.496.80 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

எல் அண்ட் டி இன்போடெக்

2022 ஜூன் காலாண்டில் எல் அண்ட் டி இன்போடெக் நிறுவனம்  வருவாயாக ரூ.4,522.80 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 30.6 சதவீதம் அதிகமாகும். 2021  ஜூன்  காலாண்டில் எல் அண்ட் டி இன்போடெக் நிறுவனம் வருவாயாக ரூ.3,462.50  கோடி ஈட்டியிருந்தது. டாலர் மதிப்பு அடிப்படையில் எல் அண்ட் டி இன்போடெக் நிறுவனத்தின் வருவாய் கடந்த ஜூன் காலாண்டில் 23.4 சதவீதம் உயர்ந்து 58.02 கோடி டாலராக அதிகரித்துள்ளது.

எல் அண்ட் டி இன்போடெக்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, எல் அண்ட் டி இன்போடெக் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 2.62 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.3,975.15ஆக இருந்தது.