ஜிண்டால் ஸ்டீல் அண்ட் பவர் வருவாய் அதிகரிப்பு.. லாபம் ரூ.2,771 கோடி..

 
ஜிண்டால் ஸ்டீல் அண்ட் பவர்

ஜிண்டால் ஸ்டீல் அண்ட் பவர் நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.2,770.88 கோடி ஈட்டியுள்ளது.

ஜிண்டால் ஸ்டீல் அண்ட் பவர் நிறுவனம் தனது கடந்த ஜூன் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை அண்மையில் வெளியிட்டது. ஜிண்டால் ஸ்டீல் அண்ட் பவர் நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.2,770.88 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் பல மடங்கு அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் ஜிண்டால் ஸ்டீல் அண்ட் பவர் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் லாபமாக  ரூ.14.25 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

ஜிண்டால் ஸ்டீல் அண்ட் பவர்
2022 ஜூன் காலாண்டில் ஜிண்டால் ஸ்டீல் அண்ட் பவர் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் வருவாயாக ரூ.13,069.17 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 2021 ஜூன் காலாண்டில் ஜிண்டால் ஸ்டீல் அண்ட் பவர் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் வருவாயாக ரூ.10,643.17 கோடி ஈட்டியிருந்தது. 2022 ஜூன் காலாண்டில் ஜிண்டால் ஸ்டீல் அண்ட் பவர் நிறுவனத்தின் செலவினம் ரூ.7,233.55 கோடியிலிருந்து ரூ.10,566.64 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

ஜிண்டால் ஸ்டீல் அண்ட் பவர்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, ஜிண்டால் ஸ்டீல் அண்ட் பவர் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 0.27 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.352.55ஆக இருந்தது.