ஜே.பி. பார்மா லாபம் ரூ.105 கோடி.. வருவாய் 30 சதவீதம் வளர்ச்சி..

 
ஜே.பி. பார்மா

ஜே.பி. பார்மா நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.105 கோடி ஈட்டியுள்ளது.

மருந்து துறையை சேர்ந்த ஜே.பி. கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் பார்மாசூட்டிகல்ஸ் (ஜே.பி. பார்மா) நிறுவனம் அண்மையில் தனது கடந்த ஜூன் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. ஜே.பி. பார்மா நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.105 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 12 சதவீதம் குறைவாகும். 2021 ஜூன் காலாண்டில் ஜே.பி. பார்மா நிறுவனம் நிகர லாபமாக ரூ.119 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

ஜே.பி. பார்மா

2022 ஜூன் காலாண்டில் ஜே.பி. பார்மா நிறுவனத்தின் வருவாய் ரூ.785 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இது 2021 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 30 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் ஜே.பி. பார்மா நிறுவனம் வருவாயாக ரூ.606 கோடி ஈட்டியிருந்தது. ஜே.பி. பார்மா நிறுவனம் கடந்த ஜூன் காலாண்டு இறுதி நிலவரப்படி, இந்திய மருந்து சந்தையில் 23வது இடத்தை பிடித்தது.

ஜே.பி. பார்மா

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, ஜே.பி. பார்மா நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 0.83 சதவீதம் குறைந்து ரூ.1,881.95ஆக இருந்தது.