இண்டஸ்இந்த் வங்கி வட்டி வருவாய் 8 சதவீதம் வளர்ச்சி.. லாபம் ரூ.1,603 கோடி

 
வட்டி வருவாய் அமோகம்.. இண்டஸ்இந்த் வங்கி லாபம் 190 சதவீதம் வளர்ச்சி..

இண்டஸ்இந்த் வங்கி 2022 ஜூன் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.1,603.29 கோடி ஈட்டியுள்ளது.

நாட்டின் முன்னணி வங்கிகளில் ஒன்றான இண்டஸ்இந்த் வங்கி தனது ஜூன் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. இண்டஸ்இந்த் வங்கி 2022 ஜூன் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.1,603.29 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 64.44 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் இண்டஸ்இந்த் வங்கி தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.974.95 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

வட்டி வருவாய் அமோகம்.. இண்டஸ்இந்த் வங்கி லாபம் 190 சதவீதம் வளர்ச்சி..

2022 ஜூன் காலாண்டில் இண்டஸ்இந்த் வங்கியின் வட்டி வருவாய் ரூ.8,181.77 கோடி ஈட்டியள்ளது. இது 2021 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 8.01 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலா்ணடில் இண்டஸ்இந்த் வங்கி  வட்டி வருவாயாக ரூ.7,574.70 கோடி ஈட்டியிருந்தது. கடந்த ஜூன் காலாண்டில் இண்டஸ்இந்த் வங்கியின் மொத்த வாராக் கடன் 2.35 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.

வட்டி வருவாய் அமோகம்.. இண்டஸ்இந்த் வங்கி லாபம் 190 சதவீதம் வளர்ச்சி..

2022 ஜூன் காலாண்டில் இண்டஸ்இந்த் வங்கியின் திரட்டிய மொத்த டெபாசிட் 13 சதவீதமும், வழங்கிய நிகர கடன் 18 சதவீதமும் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. மும்பை பங்குச் சந்தையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்த போது, இண்டஸ்இந்த் வங்கி  பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 0.56 சதவீதம் குறைந்து ரூ.942.80ஆக இருந்தது.