இண்டஸ்இந்த் வங்கி வட்டி வருவாய் 17 சதவீதம் வளர்ச்சி.. லாபம் ரூ.1,964 கோடி..

 
இண்டஸ்இந்த் வங்கி

இண்டஸ்இந்த் வங்கி 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.1,963.54 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

நாட்டின் முன்னணி தனியார் வங்கிகளில் ஒன்றான இண்டஸ்இந்த் வங்கி தனது கடந்த டிசம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. இண்டஸ்இந்த் வங்கி 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.1,963.54 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 58 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் இண்டஸ்இந்த் வங்கி ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.1,241.39 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

வட்டி வருவாய் அமோகம்.. இண்டஸ்இந்த் வங்கி லாபம் 190 சதவீதம் வளர்ச்சி..

2022 டிசம்பர் காலாண்டில் இண்டஸ்இந்த் வங்கியின் நிகர வட்டி வருவாய் (வட்டி வரவுக்கும் செலவுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம்) ரூ.12,923 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 17 சதவீதம் அதிகமாகும். 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் இண்டஸ்இந்த் வங்கியின் நிகர வட்டி லாபவரம்பு 4.27 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் இண்டஸ்இந்த் வங்கி வழங்கிய கடன் 19 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.

இண்டஸ்இந்த் வங்கி

2022 டிசம்பர் காலாண்டில் இண்டஸ்இந்த் வங்கியின் மொத்த வாராக் கடன் 2.06 சதவீதமாகவும், நிகர வாராக் கடன் 0.62 சதவீதமாகவும் குறைந்துள்ளது. மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, இண்டஸ்இந்த் வங்கி பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 1.89 சதவீதம் குறைந்து ரூ.1,199.45ஆக இருந்தது.