ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ. லோம்பார்ட் பிரீமிய வருவாய் 17 சதவீதம் வளர்ச்சி.. லாபம் ரூ.353 கோடி..

 
ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ. லோம்பார்ட்

ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ. லோம்பார்ட் நிறுவனம் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.353 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ. குழுமத்தை சேர்ந்த பொது காப்பீட்டு நிறுவனமான  ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ. லோம்பார்ட் தனது கடந்த டிசம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ. லோம்பார்ட் நிறுவனம் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.353 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 11 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ. லோம்பார்ட் நிறுவனம் நிகர லாபமாக ரூ.318 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ. லோம்பார்ட்

2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ. லோம்பார்ட் நிறுவனத்தின் மொத்த நேரடி பிரீமியமாக ரூ.5,493 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 17 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ. லோம்பார்ட் நிறுவனம் மொத்த நேரடி பிரீமியமாக ரூ.4,699 கோடி வசூல் செய்து இருந்தது.

ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ. லோம்பார்ட்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ. லோம்பார்ட் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 4.01 சதவீதம் குறைந்து ரூ.1,200.05ஆக இருந்தது.