வருவாய் 19 சதவீதம் வளர்ச்சி.. இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் லாபம் ரூ.2,289 கோடி..

 
சோப்பு, பவுடர் வித்து ரூ.1,848 கோடி லாபம் பார்த்த இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவனம்

இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.2,289 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

பிரபல லக்ஸ், ரின் தயாரிப்பு நிறுவனமான இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவனம் தனது கடந்த ஜூன் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.2,289 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 11.06 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் இந்துஸ்தான் யூனிலீவர்  நிகர லாபமாக ரூ.2,061கோடி ஈட்டியிருந்தது.

இந்துஸ்தான் யூனிலீவர்

2022 ஜூன் காலாண்டில் இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.14,016 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 19.48 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.11,730 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

இந்துஸ்தான் யூனிலீவர்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் நிறைவடைந்தபோது, இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 1.55 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.2,605.65ஆக இருந்தது.